mobiliář smírčích křížů

stavba: mobiliář - dřevo

místo: Chebsko - Polná

klient: veřejný investor/soukromá osoba

návrh: 02/2015

realizace: realizace 03/2015

zastavěná plocha: 8 laviček + stoly

 

team:

Jan Ret, David Stütz

 

Trasa smírčích křížů vychází z rozcestí žluté turistické značky a cyklistické trasy v obci Táborská a spojuje několik zastávek s prohlídkou smírčích křížů a lidové architektury západního pohraničí - Chebska.

Trasa začíná před hrázděným statkem v obci Táborská, kde je umístěna dřevěná platforma s posezením - lavičkami a stolkem. Cesta dále vede na sever krajinou po místní cestě k zastavení u smírčího kříže, kde je umístěno odpočinkové sezení s výhledem na daleký horizont. Dále směrem na západ pokračuje cesta do obce Polná k návesnímu zastavení. Poslední zastávkou je nad obcí Polná umístěna vyhlídka s posezením a rozhledem na okolní vesnice a do místní obhospodařované zemědělské krajiny.